Endüstri 4.0’ da makineler birbiri ile iletişime geçebilecek, verilerin analizini yapacak ve gerektiğinde sizlere haber vericektir.Bu sayede üretiminizdeki aksaklıkları makine duruşlarının sebeplerine ulaşarak gerekli iyileştirmeleri yapabileceksiniz .Endüstri 4.0 uygulamalarında aynı zamanda tüketim raporlarını kayıt altına alabilecek ve tasarruf yollarına daha kolay ulaşabileceksiniz buhar sayaçları , elektrik sayaçları ,su sayaçları gibi verileri istediğiniz ortamdan Bilgisayar ortamında veya endüstriyel ekranlarda kolayca takip edip çözüm üretebileceksiniz.